LIVREDNINGSKURS OG HLR

Vi tilbyr nå livredningskurs hvor du lærer livredning i vann, samt hjerte-lungeredning med fokus på barn og voksne.

Når barnehager, skoler og aktivitetsskoler er ansvarlig for svømming eller bading, eller har med seg barn/ungdom i nærheten av vann, skal det være voksne med godkjent livredningskurs til stede. Gruppene skal aldri være større enn 15 barn pr. tilsynsperson, og den ansvarlige må være flink til å svømme og dykke, samt kunne livredning.

* 3 timers kurs inneholder ca.1 time teori pluss 2 timer praksis i basseng.

* Det gjennomføres også en livredningprøve på slutten av kurset der deltakerne som består prøver får med seg et kompetansebevis som er gyldig 12 måneder.

*Vårt pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpspersonell og livreddere.

NESTE KURSDATOER er 20. oktober og 17. november

PRISER Fullt kurs: kr 650,- per person
Oppfriskningskurs: kr 350,- per person

HVILKET KURS SKAL DU TA?

Fullt kurs: Du må ta fullt kurs hvis du skal ta livredningskurset for første gang, eller hvis kompetansebeviset har gått ut på dato. Oppfriskningskurs: Du kan ta oppfriskningskurs hvis du har et kompetansebevis som ikke er eldre enn 1 år gammelt (12 mnd. fra forrige beståtte livredningsprøve) og du kun har hatt ett oppfrisknngskurs fra før.

KURSET PASSER BLANT ANNET FOR Lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler,
Ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter,
Bedrifter som er pålagt livredningskurs.

TEORI Alarmplan
Risikoanalyse
Redningskjeden
Førstehjelpskjeden
HLR
HLR med bruk av hjertestarter
Drukning, førstehjelp med drukning
Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
Bruk av forlenget arm
Hverdagsulykker

PRAKSIS I VANN Selvberging/flyting
Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
Slepeteknikker i overflaten
Dykketeknikker
Livredningshopp
Livredningsprøve

PÅMELDING Påmelding gjøres ved å fylle ut følgende skjema: KLIKK HER

OBS! Bindende påmelding med maksimalt 8 deltakere pr. kurs.

Article by Ilze Livincova